Saturday, August 3, 2013

Kepada Kafir Dan Ulama Dan Imam Dan Guru

Siapakah yang engkau sembah, sebenarnya sembah, yakni
kepada siapakah engkau sebenarnya menghambakan diri, yakni
siapakah yang engkau sebenarnya pertuankan atau bahkan perajakan?
Dan apakah sepatutnya hak Allah sebagai pencipta manusia, sedangkan Dia berkuasa ke atas semua?
Siapakah tuanmu, rajamu, tuhanmu; dan sebenarnya, siapakah yang engkau sanjung bahkan agungkan:
apakah jawapan Nabi Muhammad; maka, adakah jawapan engkau sama saja, tiada yang berbeza?
Wahai kafir, aku tidak sembah siapapun yang engkau sembah, sebenarnya sembah:
Allah, hanya Allah, adalah yang aku sembah, yakni pertuankan, juga perajakan;
dan tidaklah makhluk patut dipertuankan, apatah lagi hamba diperajakan.
Wahai kafir, takkanlah Allah tidak berhak sebagai tuan ke atas setiap ciptaanNya,
sedangkan Dia adalah yang berkuasa serta akbar berbanding semua.
Dan Allah, bukan ciptaanNya, bukan hambaNya, adalah yang patut dipertuankan,
serta adalah yang patut diperajakan, di samping patut disanjung-agungkan serta diberikan ketaat-setiaan.
Hakikatnya, erti menyembah adalah menghambakan diri; dan kalau ada hamba ataupun abdi maka adalah tuan;
dan suka atau tidak, semestinya raja adalah tuan, berkuasa sebagai tuan, ke atas siapapun yang diperintahnya.
Sedarlah, bahawa lawan kepada shirik adalah tauhid; dan lawan kepada perhambaan adalah kemerdekaan.
Mushrik, iaitu bukan babi, juga bukan anjing, adalah najis, menurut ayat 28 surah Taubah.
Dan sesungguhnya, ketuanan adalah hak asasi Allah, maka kemerdekaan adalah hak asasi manusia.
“Wahai kafir, tidak aku sembah apa yang engkau sembah” adalah antara mesej yang terkandung
dalam surah Kafirun; dan “hanya Engkau (Allah) adalah yang kami sembah” adalah antara mesej
yang terkandung dalam surah Fatihah: namun, siapakah yang engkau sembah, sebenarnya?
Bayangkanlah; dan fikir-fikirkanlah dengan jujur; dan janganlah sombong ataupun ikut sedap marwah.
Insaflah; dan amalkanlah: oh Allah, tuanku, rajaku, tuhanku, kepadaMu aku menyerah diri; salam.
Dan amalkan, atau bahkan perjuangkanlah: Allah adalah tuanku, rajaku, tuhanku,
dan kepada Allah aku menyerah diri; dan Allah adalah tuan kita, raja kita, tuhan kita,
dan kepada Allah kita wajib, sangatlah wajib menyerah diri; Allahu akbar; Allahu akbar.
Bukanlah sembahyang namanya kalau tidak menyembah; dan erti “rob” bukanlah tuhan, tetapi tuan;
dan masuk Islam, yakni menjadi muslim, bukanlah dengan mengucap dua atau berapapun kalimah syahadah;
dan yang memperajakan selain Allah, begitu juga yang mempertuankan selain Allah, adalah kafir, mushrik, najis;
dan yang betul orang Islam adalah yang menyembah Allah, hanya Allah, serta menyerah diri kepada Allah:
maka, antara ulama dan imam dan guru yang tidak setuju, atau bahkan menuduh aku sesat,
siapakah yang berani ataupun sanggup untuk mubahalah kepada Allah menentang aku,
bukan sebaliknya lebih sanggup makan taik babi sambil yakin betul?