Tuesday, December 24, 2013

Perempuan Dan Ketidak-Baikan

Kemesraan serta cinta dari perempuan yang suci yang betul menyembah Allah: tidakkah itu adalah sesuatu yang manis, sangat manis serta lebih manis; dan tidakkah itu adalah sesuatu yang sangat indah serta lebih indah? Dan mesra, serta berterus-terang dan jujur: begitulah sikap dan pendekatan perempuan yang akan berada di dalam pelukan aku, seorang lelaki yang patut diumpamakan singa ataupun kuda, bukan ayam, juga bukan muka tembok. Apapun, tidakkah memang patut dipermainkan ataupun tidaklah patut dipercaya, serta tidakkah memang sundal ataupun macam sundal, adalah perempuan yang tidak mementingkan cinta dan kesucian serta kejujuran, walaupun menutup aurat serta melakukan solat? Menyembah, yakni menghambakan diri, iaitu mempertuankan, adalah suatu sikap, sedangkan solat adalah perbuatan. Dan sikap, bukan pakaian, adalah gambaran diri yang sebenar. Mereka yang angkuh dan menyangka-nyangka, ataupun mereka yang mementingkan marwah: apakah yang mereka tahu, betul tahu, bukan cakap saja, bukan tersalah percaya? Mereka yang mempertuan-rajakan selain Allah, tetapi mengaku beragamakan Islam: tidakkah mereka sebenarnya teruk dalam kejujuran serta dalam keadilan, di samping sebenarnya tidak mentauhidkan Allah serta tidaklah percaya bahawa Allah adalah rob-binnas, malikin-nas, ila-hinnas? Siapakah yang engkau sanjung-agungkan; dan siapakah yang engkau pertuankan; dan siapakah yang engkau perajakan: apakah jawapan Nabi Muhammad, hamba Allah? Dan tidakkah pelampau, juga pendusta, sebenarnya mementingkan marwah, berbanding kebenaran dan keadilan? Disiplinkanlah diri. Yang wajar ataupun benar ataupun munasabah, terimalah ia, walaupun ianya menyakitkan hati; dan amalkanlah ia, atau bahkan perjuangkanlah ia. Jadilah orang akal, serta jadilah orang kewajaran, bukan orang marwah, bukan orang kebendaan. Amalkanlah: oh Allah, tuanku, rajaku, tuhanku, kepadaMu aku menyerah diri; salam. Dan hayati atau bahkan perjuang-tegakkanlah: Allah adalah tuanku, rajaku, tuhanku, dan kepada Allah aku menyerah diri; dan Allah adalah tuan kita, raja kita, tuhan kita, dan kepada Allah kita wajib, sangatlah wajib menyerah diri; Allahu akbar; Allahu akbar; Allahu akbar. Hmm, betapa marwah membawa kepada kesesatan ataupun kerosakan.