Thursday, December 24, 2009

Kepadamu, Perempuan

Tidak semua lelaki adalah ayam jantan
sebagaimana tidak semua lelaki adalah bohjan,
atau sebagaimana tidak semua perempuan
adalah mata duitan, murahan.
Apabila engkau merasa tertarik, atau bahkan menjadi hidup,
janganlah percaya bahawa engkau mesti mengambil watak
ayam betina, lalu menyangka si lelaki mesti mengejar,
atau mengajak makan walaupun olok-olok,
sebelum engkau menyerah dan suka:
aku adalah kuda, ataupun singa,
pastinya bukan yang akan berkokok;
berterus-terang dan kejujuran boleh menghindar, juga menghapuskan,
keraguan dan salah-sangka dan ketidak-pastian dan kesakitan jiwa;
dan adil, bukan sombong, adalah sikap yang mulia.
Murahan atau hina, atau kotor berdosa,
bukanlah kerana berterus-terang serta jujur;
baik atau bahkan mulia
adalah yang tinggi dalam kebenaran serta keadilan;
dan kesucian adalah yang patut dipentingkan,
berbanding seks dan harta, bahkan berbanding cinta:
jadilah orang akal, bukan orang marwah, bukan orang nafsu;
jadilah orang wajar, bukan mabuk keegoan, bukan gila kebendaan;
dan muslim bukanlah yang curang ataupun derhaka terhadap Allah,
Dia, rob-binnas, Dia, malikin-nas, Dia
yang bukanlah sekadar ilah.