Thursday, September 25, 2014

Di Kesamaran Cinta, Dan Hal Yang Lebih Penting

Apa nak buat? Keberatan untuk meninggalkan, tetapi keberatan juga untuk menerima. Dan ketidak-pastian itu menyukarkan. Ain, siapakah di hatimu? Adakah engkau sedang menantiku, walaupun di hatimu ada benci ataupun kemarahan terhadapku? Adakah engkau sedang mencintai aku, walaupun engkau sedang sakit hati ataupun tertekan? Wahai Ain, andai aku engkau cinta ataupun suka, maka hampirilah aku dengan kata-kata dan kemesraan. Berterus-terang dan jujur memudahkan urusan. Hmm, sekali lagi aku di dalam teka-teki. Dan cinta terhadap Rubi masih tidak hilang-hilang. Apapun, siapakah yang engkau sembah, yakni kepada siapakah engkau menghambakan diri, yakni siapakah yang engkau pertuankan atau bahkan perajakan? Melakukan solat bukanlah bermakna menyembah Allah, usahkan bermakna mentauhidkan Allah. Fahamilah, bukanlah sembahyang kalau tidak menyembah. Bukanlah menyembah Allah kalau tidak menghambakan diri kepada Allah. Dan ingat, bukanlah menghambakan diri kepada Allah kalau tidak mempertuankan Allah. Sembahlah Allah, hanya Allah, yakni pertuankan Allah, hanya Allah, dan perajakanlah Allah, hanya Allah. Dan aslam ataupun menyerahlah kepada Allah. Aku dan cinta. Dan hakikat. Hmm. Allah lebih tahu apa yang telah berlaku. Allah lebih tahu apa yang telah aku nampak. Dan Allah pun ada rancangan dan kehendak. Maka? Apa nak buat?